ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с ползването на Женски сайт /Jenski site/ и публикуваната в него информация.

2. По смисъла на настоящите Общи условия, Женски сайт обхваща всички интернет страници, услуги и каталози, намиращи се на домейна www.jenski.site.

3. С посещаването на www.jenski.site или ползването на публикувана в Женски сайт информация, потребителите се съгласяват безусловно, изцяло приемат и се задължават да спазват тези Общи условия, срещу което получават право да използват безплатно за лични и нетърговски цели информацията, публикувана в сайта.

4. Женски сайт не e медицински сайт, не предлага медицински съвети, нито диагностика и лечение! Описаното в сайта има информативен характер и по никакъв начин не се дават диагнози, нито се предписва лечение или лекарство.

При наличие на здравословен проблем се обърнете към специалист в областта или посетете съответно лечебно заведение!

5. Женски сайт не осъществява връзка и не носи отговорност за качествата на продукти и за дейността на медицинските специалисти и заведения, препоръчани/рекламирани в сайта.

При необходимост, можете да се свържете със специалист, заведение, аптека и т.н., на посочени от тях телефони за връзка, имейли, адрес и други възможности за комуникация.

6. Преди пристъпване към прилагането на програми, упражнения, диети, хранителни режими, продукти и лекарства, посочени в този или друг сайт, потребителите, следва да се съобразят със своето физическо и здравословно състояние и при необходимост, да се консултират с лекар.

7. Нито една от публикуваните в този или друг сайт програми, упражнения, диети, хранителни режими, лекарства и продукти не замества, предписано от лекар лечение или медикаменти.

8. Женски сайт е електронно издание - част от групата на Cinderella.bg.

9. "Синдерела БГ" ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

10. Женски сайт гарантира, че предоставените от потребителите лични данни, ще се обработват и съхраняват единствено във връзка с дейността и при стриктно спазване на изискванията на действащите нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

11. Женски сайт гарантира, че личните данни на потребителите няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи и при направено искане от компетентен орган. Вижте още в ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ>

12. Женски сайт не носи отговорност за загуби и вреди, настъпили вследствие ползването на сайта или на публикувана в него информация, както и вследствие невъзможност да се ползва сайта или публикувана в него информация.

13. Женски сайт не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтове, към които препраща, както и за загуби и вреди, настъпили вследствие на ползване на който и да е сайт и публикувана в него информация или невъзможност да бъдат ползвани.

14. Женски сайт полага необходимата грижа за своевременно актуализиране на съдържащата се в сайта информация при настъпили промени. Женски сайт не гарантира, че цялата информация на сайта е актуална във всеки момент.

15. Женски сайт не гарантира публикуване на информация по всички важни и обществено значими въпроси, нито всеобхватност и изчерпателност на публикуваната информация по определена тема.

16. Женски сайт си запазва правото да извършва промени в сайта, както и да преустановява или ограничава достъпа до сайта по всяко време, като няма задължение да уведомява за това потребителите, нито да посочва причините.

17. Цялото съдържание на Женски сайт е предмет на авторско право и е защитено от българското законодателство. Всички права са запазени. В сайта са използвани авторски снимки, както и снимки от Pixabay, Depositphotos и GraphicStock.

18. Възпроизвеждането на  каквато и да е част от съдържанието или информацията в сайта, или части от нея, без изрично писмено разрешение на Женски сайт, е забранено и представлява нарушение на авторските права.

19. Забраната по т. 18 не се отнася за възпроизвеждане на информация, публикувана в Женски сайт, или части от нея, когато възпроизвеждането се извършва в социални мрежи чрез препращане до уеб адреса, YouTube канала или Facebook страницата на Женски сайт.

20. Цитирането на информация, публикувана в Женски сайт или части от нея, се допуска единствено със задължително посочване на авторството и уеб адреса на Женски сайт.

21. Авторските права върху публикации в Женски сайт с посочен автор, принадлежат на лицето, посочено като техен автор. В тези случаи Женски сайт не носи отговорност при възникнали спорове относно авторски права върху публикация или части от нея. Отговорност носи авторът на публикацията.

22. Женски сайт може да издава и изпраща периодично, по електронен път, безплатни електронни издания на потребители, които са заявили изрично желание за това чрез абониране.

23. С абонирането за издания от групата на Cinderella.bg, попълването на електронния си адрес (имейл) във формата за контакт или изпращането на съобщение на електронната поща на Женски сайт, потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения от групата на Cinderella.bg на посочените от тях електронни адреси (имейли).

24. Всеки потребител, абониран за издания от групата на Cinderella.bg може да се откаже от тяхното получаване, по всяко време, чрез отписване. В този случай абонатът автоматично се изключва от списъка с абонати.

25. Женски сайт си запазва правото да изключва потребители от списъка на абонатите си, както и да преустанови изготвянето и изпращането на бюлетин, списание, каталози и други издания.

26. Женски сайт използва "бисквитки" (cookies), които имат за цел да подобрят потребителското изживяване. Бисквитките изпълняват множество различни функции и по никакъв начин не са свързани и не разкриват лични данни на потребители на сайта. Вижте повече в ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ>

27. Бисквитките са малки текстови файлове, които уебсайтът изпраща до браузера на потребител. Всички съвременни браузъри позволяват да се променят настройките за бисквитки, както и изтриването на бисквитките.

28. По отношение на приемане и публикуване на реклами в Женски сайт се прилагат Общите условия за публикуване на реклами в издания на Cinderella.bg.

29. Неразделна част от Общите условия за ползване на сайта са Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитките.

30. Женски сайт си запазва правото да променя настоящите Общи условия като своевременно  публикува промените на сайта. За актуални се считат Общите условия за ползване, публикувани на уеб адреса на Женски сайт.